More Website Templates @ Templates.com!


W ka盥ej sprawie wysoko wynagrodzenia za us逝gi wiadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalana indywidualnie z ka盥ym klientem i uzale積iona jest od rodzaju i stopnia zawi這ci sprawy oraz niezb璠nego nak豉du pracy radcy prawnego, a tak瞠 terminu w jakim ma by sporz鉅zone pismo procesowe.

Jednoczenie przy tak ustalonej formie, staramy si wychodzi naprzeciw mo磧iwociom naszych klient闚, zapewniaj鉍 elastyczne formy wynagrodzenia.

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego okrelaj przepisy Rozporz鉅zenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op豉t za czynnoci radc闚 prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pa雟twa koszt闚 pomocy prawnej udzielonej przez radc prawnego ustanowionego z urz璠u (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 z pn. zm.).