More Website Templates @ Templates.com!
USŁUGI:
Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Rudnik-Włoszczyńska świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno na rzecz osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i klientów indywidualnych.
Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Rudnik-Włoszczyńska świadczy obsługę prawną w zakresie:

  Prawo cywilne:
 • własność, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ograniczone prawa rzeczowe,
 • służebności osobiste, gruntowe, przesyłu oraz roszczenia z tym związane
 • wykonanie i niewykonanie zobowiązań,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych: najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, o roboty budowlane, zlecenia, przewozu, ubezpieczenia, poręczenia, renty, dożywocia.

 • Prawo gospodarcze:
 • bieżąca obsługa prawna w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorców,
 • opiniowanie i sporządzanie wszelkiego rodzaju umów występujących w obrocie gospodarczym,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, pozwów, środków odwoławczych – zażalenie, apelacja, kasacja
 • pomoc prawna w zakresie postępowania egzekucyjnego,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym,

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze:
 • rozwód, separacja między małżonkami,
 • podział majątku małżeńskiego,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska oraz ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • przysposobienie,
 • ubezwłasnowolnienie.

 • Sprawy spadkowe:
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • roszczenia o zachowek

 • Prawo administracyjne:
 • sporządzanie pism procesowych oraz środków odwoławczych – zażalenia, odwołania, skargi,
 • skargi na bezczynność organu,
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej